Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami! tel.: 32 67 013 00, tel.: 515 380 677 e-mail: biuro@broenergia.pl, e-mail: marketing@broenergia.pl, e-mail: energia@broenergia.pl

Wskaźniki jakościowe
Wskaźniki jakościowe

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2023 na obszarze działania PHU Brodzik Spółka Komandytowa. z siedzibą
w Zawierciu


Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami),
PHU Brodzik Spółka Komandytowa. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2023 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

1.   Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy
w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
2.  Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich (SAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
3.  Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r., Rozdział 10, § 40(Dz.U. z 2008 roku Nr 162 poz. 1005):

1. Ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
a) planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
b) nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:

a) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;
b) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
c) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
d) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;
e) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie
z Rozporządzeniem dla obszaru działania PHU Brodzik Sp.J.

PHU Brodzik Sp.K.Dla przerw planowanychDla przerw nieplanowanych
bez katastrofalnychz katastrofalnymi
SAIDI0,00207,86207,86
SAIFI0,000,210,21
MAIFI0
Liczba odbiorców14

W 2023 roku przerwy krótkie, bardzo długie i katastrofalne - nie wystąpiły.

Zawiercie, dnia 29 luty 2024 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie
z Rozporządzeniem dla obszaru działania PHU Brodzik Sp.K.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych