Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami! tel.: 32 67 013 00, tel.: 515 380 677 e-mail: biuro@broenergia.pl, e-mail: marketing@broenergia.pl, e-mail: energia@broenergia.pl

O firmie

Broenergia

Zakłady Produkcyjne BD Brodzik Skład Opału Spółka Jawna z siedzibą w Zawierciu powstały we wrześniu 2000 r. Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/689/4158/W/2/2012/KL z dnia 17.11.2012 r. oraz koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/315/4158/W/DRG/2013/KL z dnia 06.03.2013 r.

W październiku 2014 roku została zmieniona nazwa Spółki na Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRODZIK Spółka Jawna z siedzibą w Zawierciu.
Decyzją nr DRE-4711-8(10)/2013/2014/4158/ZJ z dnia 19 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył P.H.U. BRODZIK Sp.J. z siedzibą w Zawierciu operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Zadania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, a także sposób organizacji i wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne będące OSD, określają w szczególności przepisy art. 9c, 9d i 9g ustawy – Prawo energetyczne.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby odbiorców, zlokalizowanych na terenie byłych Zawierciańskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Zawierciu przy ulicy 11 Listopada 2/4.
Spółka wykonuje swą działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie – Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, stosując zasady zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia
w energie elektryczną oraz przestrzega obowiązujące przepisy.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych