Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami! tel.: 32 67 013 00, tel.: 515 380 677 e-mail: biuro@broenergia.pl, e-mail: marketing@broenergia.pl, e-mail: energia@broenergia.pl

Energia

Dystrybucja i obrót

Przedmiot działalności PHU Brodzik S.J. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji energii elektrycznej i obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie byłych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „ZAWTEX" w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2/4, sieciami o napięciu 15 kV i sieciami o napięciu niskim.

PHU Brodzik Spółka Jawna prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,  na podstawie udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji Nr DEE/315/4158/W/DRG/2013/KL z dnia 11 marca 2013 r. na okres do dnia 11 marca 2023 r.

PHU Brodzik Spółka Jawna prowadzi działalność polegającą na obrocie energią elektryczną na podstawie udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji Nr OEE/689/4158/W/2/2012/KL z dnia 17 września 2012r. na okres od dnia 2 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wszystkie koncesje i instrukcje dotyczące działalości związanej z energią elektryczną znajdują się w załącznikach.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych